Burgers in beweging krijgen, dát is buurkracht

 

Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om de eigen buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Door buurtbewoners met elkaar en met lokale overheden te verbinden komen de beste ideeën daadwerkelijk tot een succesvolle uitvoering.

Bewezen aanpak: zó doet iedereen mee

De succesvolle en bewezen Buurkrachtaanpak zorgt ervoor dat buurtbewoners en masse met elkaar aan de slag gaan en resultaat boeken. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning zijn de basis van elke benadering.

Onze programma’s

Speciaal voor gemeenten, provincies en andere organisaties die buurtbewoners willen activeren, heeft Buurkracht een aantal programma’s ontwikkeld:

10 weken aanpak

Gebaseerd op het principe dat als bewoners hun krachten bundelen, er grotere stappen worden gezet bij het verduurzamen van een buurt. En dat in een periode van tien weken.

Energyparty

In een informele setting en onder begeleiding van een host krijgt een groepje buren inzicht in verduurzamingsmogelijkheden. Elke party eindigt met een actie.

Aardgasvrijaanpak

Deze aanpak, bestaande uit vijf fases, ondersteunt gemeenten bij het versnellen van de energietransitie en verloopt in nauwe samenspraak met burgers.

Verbinding tussen overheden
en burgers

Provincies en gemeenten zien de kracht van buren en zoeken steeds vaker de samenwerking op. Zoals de gemeente Eindhoven, de gemeente Den Bosch, de provincie Noord-Brabant en de provincie Fryslân.

Hoe de Provincie Noord-Brabant de energietransitie samen met bewoners benadert.
Hoe de provincie Fryslân de buurkracht van haar bewoners inzet.
Hoe de gemeente Eindhoven samen met Buurkracht buurten voorbereidt op de energietransitie.

Uitgebreide kennis en expertise

  Buurkracht is al meer dan vijf jaar actief.

  Meer dan 400 buurten in Nederland hebben hun buurkracht al getoond. Iedere dag weer besluiten mensen hun buurkracht in te zetten.

  Organisaties voor wie actieve en betrokken burgers essentieel zijn, zoals gemeenten en provincies, zoeken steeds vaker de samenwerking met Buurkracht op.

  Buurkracht heeft een uitgebreid netwerk van burgers, energiecoöperaties en kennispartners.

  Buurkracht zet regelmatig met universiteiten en hogescholen onderzoeken op of fungeert als onderzoeksonderwerp.