Bewoners in beweging krijgen, dát is buurkracht

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om de eigen buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Door buurtbewoners met elkaar en met lokale overheden te verbinden komen de beste ideeën daadwerkelijk tot een succesvolle uitvoering. 

Meer dan 500 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Een groeiend aantal gemeenten en overheden betrekt Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. 

Webinars en kennissessies

Buurkracht organiseert regelmatig webinars en (online) ronde tafelsessies. Over burgerparticipatie, vanuit de theorie, de dagelijkse praktijk en gekoppeld aan actualiteiten. Zien we je binnenkort?

Bewezen methode: zó doet iedereen mee

De succesvolle en bewezen Buurkrachtmethode zorgt ervoor dat buurtbewoners en masse met elkaar aan de slag gaan en resultaat boeken. Niet eenmalig, maar op structurele basis. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning zijn de basis van elke benadering; een groeicyclus van bewonersinitiatieven met steeds meer initiatiefnemers, meer deelnemers en meer activiteiten is de inzet.

Onze aanpakken

Speciaal voor gemeenten, provincies en andere organisaties die buurtbewoners willen activeren, heeft Buurkracht aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau. Van (online) Masterclasses en groenaanpakken tot collectieve zonnedaktrajecten en de wijkaanpak Energie.

Verbinding tussen overheden
en bewoners

Provincies en gemeenten zien de kracht van buren en zoeken steeds vaker de samenwerking op. Zoals de gemeente Eindhoven, de gemeente Den Bosch, de provincie Noord-Brabant en de provincie Fryslân.

Hoe de Provincie Noord-Brabant de energietransitie samen met bewoners benadert.
Hoe de provincie Fryslân de buurkracht van haar bewoners inzet.
Hoe de gemeente Eindhoven samen met Buurkracht buurten voorbereidt op de energietransitie.

Uitgebreide kennis en expertise

  Buurkracht is al meer dan zeven jaar actief.

  Meer dan 500 buurten in Nederland hebben hun buurkracht al getoond. Iedere dag weer besluiten mensen hun buurkracht in te zetten.

  Organisaties voor wie actieve en betrokken bewoners essentieel zijn, zoals gemeenten en provincies, zoeken steeds vaker de samenwerking met Buurkracht op.

  Buurkracht heeft een uitgebreid netwerk van bewoners, energiecoöperaties en kennispartners.

  Buurkracht zet regelmatig met universiteiten en hogescholen onderzoeken op of fungeert als onderzoeksonderwerp.