Burgers in beweging krijgen, dát is buurkracht

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om de eigen buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Door buurtbewoners met elkaar en met lokale overheden te verbinden komen de beste ideeën daadwerkelijk tot een succesvolle uitvoering. 

Meer dan 500 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Een groeiend aantal gemeenten en overheden betrekt Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. 

Nieuw: onze online EnergyParty’s

Naast de online borrel, de virtuele pubquiz en de digitale escape room is er vanaf nu ook een coronaproof EnergyParty: gezellig met je buren in een virtuele woonkamer om je energierekening te verlagen.

Bewezen methode: zó doet iedereen mee

De succesvolle en bewezen Buurkrachtmethode zorgt ervoor dat buurtbewoners en masse met elkaar aan de slag gaan en resultaat boeken. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning zijn de basis van elke benadering.

Onze aanpakken

Speciaal voor gemeenten, provincies en andere organisaties die buurtbewoners willen activeren, heeft Buurkracht aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau. Van (online) EnergyParty’s tot groenaanpakken en de wijkaanpak Energie.

Verbinding tussen overheden
en burgers

Provincies en gemeenten zien de kracht van buren en zoeken steeds vaker de samenwerking op. Zoals de gemeente Eindhoven, de gemeente Den Bosch, de provincie Noord-Brabant en de provincie Fryslân.

Hoe de Provincie Noord-Brabant de energietransitie samen met bewoners benadert.
Hoe de provincie Fryslân de buurkracht van haar bewoners inzet.
Hoe de gemeente Eindhoven samen met Buurkracht buurten voorbereidt op de energietransitie.

Uitgebreide kennis en expertise

  Buurkracht is al meer dan vijf jaar actief.

  Meer dan 400 buurten in Nederland hebben hun buurkracht al getoond. Iedere dag weer besluiten mensen hun buurkracht in te zetten.

  Organisaties voor wie actieve en betrokken burgers essentieel zijn, zoals gemeenten en provincies, zoeken steeds vaker de samenwerking met Buurkracht op.

  Buurkracht heeft een uitgebreid netwerk van burgers, energiecoöperaties en kennispartners.

  Buurkracht zet regelmatig met universiteiten en hogescholen onderzoeken op of fungeert als onderzoeksonderwerp.