Aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau: speciaal voor organisaties die buurtbewoners willen activeren.

EnergyParty

Straataanpak

Verduurzamen en vergroenen staan hoog op de agenda bij gemeenten. Om van deze thema’s een succes te maken, is het nodig dat ook burgers zich bewust zijn van de urgentie en hun bijdrage leveren. Maar hoe krijg je ze in beweging? Veel mensen willen wel iets doen, maar weten niet hoe te beginnen. Speciaal hiervoor zijn er de EnergyParty’s en GroenParty’s. Ze zijn laagdrempelig, concreet en resultaatgericht.

Straatgenoten komen samen en spreken onder begeleiding van een professionele gespreksleider met elkaar over hoe ze de eigen omgeving duurzamer of groener kunnen maken. Ze sluiten af met concrete acties om direct mee te beginnen.

dat ene zetje

De praktijk leert dat de party’s veelal fungeren als vliegwiel: deelnemers hadden net dat ene zetje nodig om verder tot actie over te gaan en inwoners uit andere straten raken gemotiveerd om ook aan de slag te gaan met groen of energiebesparing. Terwijl bewoners samen de handschoen oppakken en resultaten boeken, worden gemeenten ontzorgd.

Straataanpak Energie: EnergyParty’s

Straataanpak Groen: GroenParty’s

Buurtaanpak

Gemeenten hebben de taak een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de landelijke CO2-reductie en het vergroenen van de bebouwde omgeving om zo hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Gemiddeld is maar liefst 40 procent van de grond in gemeenten in particulier bezit. Hoe zet je als gemeente particuliere woningbezitters in beweging? De Buurtaanpakken Energie en Groen stimuleren het bewustzijn van burgers en ondersteunen ze bij het ondernemen van concrete acties.

samen naar resultaat

Op basis van een bewezen stappenplan richt elke aanpak zich op zo’n 450 huishoudens. Buurtbewoners werken met elkaar binnen afzienbare tijd toe naar een resultaat. Doordat bewoners samen en met de ondersteuning van Buurkracht aan het werk gaan, worden gemeenten volledig ontzorgd. Zo schitteren er inmiddels in heel wat buurten zonnepanelen op de daken en ontstaan er groene oases, maar is ook de sociale cohesie in actieve buurten vergroot.

Buurtaanpak Energie

Buurtaanpak Groen

Wijkaanpak

De huidige energietransitie is een van de grootste uitdagingen ooit. Om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben, moeten er nu al belangrijke stappen worden gezet. Zoals een transitievisie warmte die elke gemeente eind 2021 moet hebben geformuleerd met hierin onder andere een plan hoe elke wijk aardgasvrij te maken. Naast technische en financiële uitdagingen is bewonersparticipatie cruciaal om de transitie soepel te laten slagen. De Wijkaanpak Energie, waarbij het draait om vertrouwen, richt zich hierop.

van weerstand naar draagkracht

Buurkracht weet dit vertrouwen te creëren door in te zetten op persoonlijk contact in de vorm van buurtteams en bewoners die het voortouw nemen. Met de Wijkaanpak Energie bouwen gemeenten in relatief korte tijd groot bewustzijn over aardgasvrij wonen op onder de wijkbewoners, terwijl een omvangrijke groep bewoners actief meedoet en onder intensieve begeleiding van Buurkracht stapsgewijs toewerkt naar een breed gedragen plan voor de energietransitie in een wijk.

Wijkaanpak Energie: Aardgasvrij