Brabanders actief betrekken bij de energietransitie

Brabanders actief betrekken bij de energietransitie

De provincie Noord-Brabant streeft naar een energieneutrale samenleving in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen zet zij fors in op het gebruik van duurzame energie, jaagt ze innovaties in de energiewereld aan en betrekt ze zo veel mogelijk Brabanders bij de...
Fryslân zet duurzaamheid in de hoogste versnelling

Fryslân zet duurzaamheid in de hoogste versnelling

Het Klimaatakkoord zorgt ervoor dat de energietransitie ook in Fryslân in een stroomversnelling zit. Het biedt de provincie de kans om de leefomgeving, het innovatievermogen, het onderwijs, de werkgelegenheid en de regionale samenwerking van overheden, bedrijfsleven,...
Samen van het gas, zo pakt Eindhoven dat aan

Samen van het gas, zo pakt Eindhoven dat aan

De warmtetransitie, de overgang naar op groene wijze verwarmde huizen, is begonnen. Zo is de gemeente Eindhoven met de aanpak van drie buurten gestart. Met het door Buurkracht ontwikkelde Aardgasvrijprogramma maken buurtbewoners daar samen een buurtplan om goed...