buurtaanpak Energie

 

samen met buurtbewoners overgaan tot energiebesparing

De CO2-uitstoot terugdringen in een gemeente, lukt pas écht als ook burgers in beweging komen en hun eigen woning aanpakken. Veel burgers weten dat energiebesparing noodzakelijk is. Echter, weten is een, doen is twee.

Burgers hebben genoeg redenen om toch niet tot actie over te gaan. De Buurtaanpak Energie richt zich op het vinden van buurtbewoners en hen aanzetten gezamenlijk tot actie over te gaan. Buurkracht gelooft namelijk in de kracht van buren. De kracht om dingen sámen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt.

 

beproefde aanpak: de buurman als ambassadeur

In elke buurt zijn er gangmakers, mensen die graag het voortouw nemen en het in zich hebben de rest van de buurt aan zich te verbinden. Deze mensen vormen het buurtteam en zijn het betrouwbare gezicht naar de rest van de buurt. Nadat er een buurtteam is geworven en er vanuit de gemeente een buurtbudget is toegekend, werkt het buurtteam onder begeleiding van Buurkracht binnen zo’n 10 weken naar een energieaanbod voor de hele buurt. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van woningen, net waaraan behoefte is. Na het voorbereidende werk van het buurtteam, zoals het aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers, volgt een buurtbijeenkomst waarop het aanbod wordt toegelicht. Al het benodigde voorwerk is gedaan, geïnteresseerde buurtbewoners kunnen zich simpelweg aansluiten.

 

wat de Buurtaanpak Energie oplevert voor de gemeente

  • uitgevoerde buurtaanpak per buurt van gemiddeld 450 huishoudens in 10 a 12 weken.
  • rond 40-150 bezoekers op de buurtbijeenkomsten.
  • een gedetailleerde rapportage over de participatie van de buurt, het aantal maatregelen en de behaalde CO2-reductie.
  • een of meer publicaties in de lokale pers.
  • verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de stadsbewoners over de energietransitie en extra bekendheid in de buurten waar de buurteams actief zijn of waren.
  • introductie van de buurkracht-app met concrete buurtactiviteiten, waarmee ook andere buurtinitiatieven kunnen worden gestart.
  • grotere sociale cohesie op de plekken waar buurteams actief zijn of waren en waar de buurkracht-app is geïntroduceerd.
  • kans op omzet voor lokale aanbieders van besparingsmaatregelen.