buurtaanpak Groen

 

samen met bewoners de buurt vergroenen

 

 

Het vergroenen van buurten is een oplossing om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Door buurtbewoners actief te betrekken, ze aan te moedigen de handen ineen te slaan en ze te ondersteunen bij groene maatregelen als groene daken en groene plantsoenen, zetten gemeenten forse stappen op het gebied van vergroening én burgerparticipatie.

De Buurtaanpak Groen richt zich op het vinden van buurtbewoners en zet ze aan om gezamenlijk tot actie over te gaan. Buurkracht gelooft namelijk in de kracht van buren. De kracht om dingen sámen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt.

 

beproefde aanpak: de buurman als ambassadeur

De Buurtaanpak Groen is een aanpak die bewustwording en concrete vergroeningsacties onder buurtbewoners stimuleert en ondersteunt. Kartrekkers vormen het buurtteam. Het zijn bekende en betrouwbare gezicht voor een buurt. Nadat er vanuit de gemeente een buurtbudget is toegekend, werkt het buurtteam onder begeleiding van Buurkracht binnen zo’n 10 weken naar een groene activiteit waar de hele buurt zich bij kan aansluiten. Denk aan groene daken of een groene straat. Heeft het buurtteam een leverancier geselecteerd en een activiteit in de buurkracht-app aangemaakt, dan volgt een buurtbijeenkomst waarop het aanbod wordt toegelicht. De persoonlijke benadering van het traject overtuigt vele buurtbewoners om mee te doen.

 

wat de buurtaanpak Groen oplevert voor de gemeente

  • uitgevoerde buurtaanpak per buurt van gemiddeld 450 huishoudens in 10 a 12 weken.
  • rond 40-150 bezoekers op de buurtbijeenkomsten.
  • een nauwkeurige rapportage over de participatie van de buurt, het aantal maatregelen en de toename van het aantal groene vierkante meters.
  • een of meer publicaties in de lokale pers.
  • verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de stadsbewoners over de klimaatadaptatie en extra bekendheid in de buurten waar de buurteams actief zijn of waren.
  • introductie van de buurkracht-app met concrete buurtactiviteiten, waarmee ook andere buurtinitiatieven kunnen worden gestart.
  • grotere sociale cohesie op de plekken waar buurteams actief zijn of waren en waar de buurkracht-app is geïntroduceerd.
  • kans op omzet voor lokale aanbieders, zoals hoveniers of groene dakenleveranciers.

Lees meer over de 10 belangrijke voordelen van een groene buurt.