buurtaanpak Groen

 

samen met bewoners de buurt vergroenen

 

De Buurtaanpak richt zich op het actief betrekken van mensen, ze aan te moedigen de handen ineen te slaan en ze te ondersteunen bij groene maatregelen als groene daken en groene plantsoenen. Zo zetten gemeenten forse stappen op het gebied van vergroening én burgerparticipatie.

 

Beproefde aanpak: de buurman als ambassadeur

De Buurtaanpak Groen is een aanpak die bewustwording en concrete vergroeningsacties onder buurtbewoners stimuleert en ondersteunt. Kartrekkers vormen het buurtteam. Het zijn bekende en betrouwbare gezicht voor een buurt. Nadat er vanuit de gemeente een buurtbudget is toegekend, werkt het buurtteam onder begeleiding van Buurkracht binnen zo’n 10 weken naar een groene activiteit waar de hele buurt zich bij kan aansluiten. Denk aan groene daken of een groene straat. Heeft het buurtteam een leverancier geselecteerd en een activiteit in de buurkracht-app aangemaakt, dan volgt een buurtbijeenkomst waarop het aanbod wordt toegelicht. De persoonlijke benadering van het traject overtuigt vele buurtbewoners om mee te doen.

 

Wat de buurtaanpak Groen oplevert voor de gemeente

  • uitgevoerde buurtaanpak per buurt van gemiddeld 450 huishoudens in 10 a 12 weken.
  • rond 40-150 bezoekers op de buurtbijeenkomsten.
  • grotere sociale cohesie, verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de stadsbewoners over de klimaatadaptatie en extra bekendheid in de buurten waar de buurteams actief zijn of waren.

 

Meer weten?

Lees meer over de 10 belangrijke voordelen van een groene buurt.