straataanpak Energie: EnergyParty’s

 

nu online burgers in beweging voor energiebesparing

Door particuliere woningbezitters te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen, draagt de gemeente fors bij aan de landelijke CO2-reductie. Veel burgers weten dat energiebesparing noodzakelijk is, maar handelen om allerlei redenen – variërend van het hebben van geen tijd tot financiële drempels – daar niet naar. Hoe krijg je burgers toch zover dat ze tot actie overgaan?

EnergyParty is één van de aanpakken waarmee Buurkracht bewustwording en concrete energiebesparing onder particuliere huizenbezitters stimuleert en ondersteunt.

 

met een EnergyParty lukt het wél

De EnergyParty is een leuke, toegankelijke, resultaatgerichte methode om mensen over drempels heen te helpen. Een vrijwillige gastheer of -vrouw nodigt een clubje buren uit om mee te doen aan een ongedwongen burensessie over energie besparen thuis. De buren doen online mee, vanuit hun eigen huis. Als de omstandigheden het toelaten, kan dit ook weer aan de keukentafel van de gastvrouw of -heer plaatsvinden. Aan de hand van hun energierekening en door het delen van informatie over de eigen woning, ontstaan inzichten over welke maatregelen, klein en groot, passend zijn. Een deskundige gespreksleider begeleidt de avond en geeft tips en informatie over eventuele subsidies of inkoopvoordelen. Iedereen beëindigt de sessie met een concreet en persoonlijk plan. Desgewenst geeft de gespreksleider in de periode daarna aanvullende tips en verbindt degenen die samen aan de slag willen. Zo wordt het nemen van energiebesparende maatregelen makkelijker, leuker én gezelliger.

 

wat EnergyParty oplevert voor een gemeente

  • lokale focus, groot bereik: in elke gemeente worden 25 EnergyParty’s georganiseerd, waaraan in totaal 200 inwoners deelnemen. De organisatie wordt uit handen genomen; de gemeente wordt volledig ontzorgd.
  • concrete CO2-afname: gemiddeld neemt bijna 60 procent van de deelnemers maatregelen als zonnepanelen en isolatie, met een jaarlijkse besparing van rond de 145.000 kg CO2.
  • publiciteit over de feestjes, de energiebesparingen, met de gemeente als initiatiefnemer daarvan.
  • verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de bewoners over de energietransitie en extra bekendheid in de buurten waar de EnergyParty’s plaatsvinden.
  • introductie van de buurkracht-app met daarin buurtactiviteiten, waarmee ook andere buurtinitiatieven kunnen worden gestart.
  • grotere sociale cohesie op de plekken waar de EnergyParty’s zijn georganiseerd en de buurkracht-app is geïntroduceerd.
  • mogelijke omzet voor de lokale aanbieders van besparingsmaatregelen.
  • zicht op bewoners die een buurtteam willen vormen om zo een groter deel van de buurt mee te nemen met hun energieacties.