coronaproof: GroenParty’s

 

Veel mensen verstenen de eigen buitenomgeving. Met een online GroenParty gaan ze voor groen.

 

Een GroenParty zorgt ervoor dat mensen het nut en de noodzaak inzien van vergroening én dat ze daadwerkelijk tot actie overgaan. Het is een klimaatbestendig antwoord op vragen rondom het tegengaan van hittestress en wateroverlast.

 

Een methode die werkt

De GroenParty is een leuke, toegankelijke, resultaatgerichte methode om mensen over drempels heen te helpen. Het is een informele avond voor zo’n acht buren of nabije vrienden van een gastheer/-vrouw. Aan de (virtuele) keukentafel bekijken ze samen hun eigen buitenruimtes en de mogelijkheden om die te vergroenen. Een gespreksleider begeleidt de avond, met speciale groenkaarten, tips en informatie over eventuele subsidies of inkoopvoordelen. Iedereen gaat met een concreet en persoonlijk plan naar huis. De gespreksleider geeft naderhand aanvullende tips en verbindt degenen die samen aan de slag willen. De eigen omgeving vergroenen wordt zo veel makkelijker, leuker én gezelliger.

 

Wat GroenParty oplevert voor een gemeente

  • lokale focus, groot bereik: in elke gemeente worden 25 GroenParty’s georganiseerd, waaraan in totaal 200 inwoners deelnemen. De organisatie wordt uit handen genomen; de gemeente wordt volledig ontzorgd.
  • concrete bijdrage klimaatadaptatie: de meeste deelnemers nemen groene maatregelen.
  • grotere sociale cohesie, verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de bewoners over klimaatadaptie en extra bekendheid in de buurten waar de GroenParty’s plaatsvinden.

 

Meer weten?

Lees meer over de 10 belangrijke voordelen van een groene buurt.