straataanpak Groen: GroenParty’s

 

burgers in beweging voor een groenere omgeving

Als particuliere woningbezitters meer groen op of rond hun woning te plaatsen, hebben gemeenten een klimaatbestendig antwoord op vragen rondom het tegengaan van hittestress en wateroverlast. De meeste mensen houden van groen, maar neigen om allerlei redenen toch naar verstening. Hoe komen deze bewoners in beweging?

GroenParty is één van de aanpakken waarmee Buurkracht bewustwording en concrete vergroeningsacties onder particuliere huizenbezitters stimuleert en ondersteunt.

 

een methode die werkt

De GroenParty is een leuke, toegankelijke, resultaatgerichte methode om mensen over drempels heen te helpen. Het is een informele avond voor zo’n acht buren of nabije vrienden, bij een gastheer of -vrouw thuis. Ze bekijken samen hun eigen buitenruimtes en de mogelijkheden om die te vergroenen. Een gespreksleider begeleidt de avond, met speciale groenkaarten, tips en informatie over eventuele subsidies of inkoopvoordelen. Iedereen gaat met een concreet en persoonlijk plan naar huis. De gespreksleider geeft naderhand aanvullende tips en verbindt degenen die samen aan de slag willen. De eigen omgeving vergroenen wordt zo veel makkelijker, leuker én gezelliger.

 

wat GroenParty oplevert voor een gemeente

  • lokale focus, groot bereik: in elke gemeente worden 25 GroenParty’s georganiseerd, waaraan in totaal 200 inwoners deelnemen. De organisatie wordt uit handen genomen; de gemeente wordt volledig ontzorgd.
  • concrete bijdrage klimaatadaptatie: de meeste deelnemers nemen groene maatregelen.
  • publiciteit over de feestjes, de groene maatregelen, met de gemeente als initiatiefnemer daarvan.
  • verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de bewoners over klimaatadaptie en extra bekendheid in de buurten waar de GroenParty’s plaatsvinden.
  • introductie van de buurkracht-app met daarin buurtactiviteiten, waarmee ook andere buurtinitiatieven kunnen worden gestart.
  • grotere sociale cohesie op de plekken waar de GroenParty’s zijn georganiseerd en de buurkracht-app is geïntroduceerd.
  • mogelijke omzet voor bijvoorbeeld de lokale tuincentra.
  • zicht op bewoners die een buurtteam willen vormen om zo een groter deel van de buurt mee te nemen met hun groene activiteiten.

Lees meer over de 10 belangrijke voordelen van een groene buurt.