kennissessie:

 

Hoe leiden de RES en Transitievisies Warmte tot structurele inzet van bewoners zélf?

 

dinsdag 28 september 2021* 

dinsdag 5 oktober 2021*

16.00 – 17.00 uur

* nog een beperkt aantal plekken

Tip: webinar Bewoners motiveren om te isoleren – 7 oktober

De Regionale Energiestrategieën staan op papier en eind dit jaar is elke gemeente een Transitievisie Warmte rijker. Een plan dat inzichtelijk maakt welke alternatieve warmtevoorzieningen tot de mogelijkheden behoren, en in welke wijken de meeste potentie is om daar op korte termijn mee aan de slag te gaan. Voor díe buurten is een wijkuitvoeringsplan de vervolgstap. Voor de inhoud van een wijkuitvoeringsplan zijn wat richtlijnen, maar is ook nog veel onduidelijkheid. Dat bewoners een belangrijke rol spelen is evident.

 

RES en Transitievisie Warmte zijn (bijna) een feit, en wat dan?

Maar hoe werkt dat dan? Hoe dicht je het gat van plannen en ideeën op papier naar de praktijk? Hoe zorg je voor een situatie waarbij er samen met bewoners wordt opgetrokken? En dat bewoners mede-eigenaar worden van vervolgplannen? Zodat ze samen besluiten over te gaan tot actie en met elkaar bepalen wat in hun buurt werkt. Met als inzet: niet alleen een succesvolle wijkaanpak, maar ook een geslaagde uitvoering van de lokale energiestrategie en Transitievisies.
 
Speciaal voor gemeenten organiseert Stichting Buurkracht hierover op dinsdag 28 september en dinsdag 5 oktober een interactieve online Kennissessie.

 

 

interactieve online Kennissessies

De Kennissessie is kleinschalig en interactief van aard. Zo is er voldoende gelegenheid om ervaringen te delen en om in te gaan op uw eigen dagelijkse praktijk en specifieke vragen. Interesse in de Kennissessie? U heeft de keus uit twee momenten:  dinsdag 28 september of dinsdag 5 oktober, allebei van 16.00-17.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar floortje@buurkracht.nl, vergeet daarbij niet aan te geven welke datum uw voorkeur heeft. Deze Kennissessies zijn interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten en die zich bezighouden met bewonersparticipatie en de energietransitie.

 

programma Kennissessie

15.45 digitale inloop: ontvangst
16.00 introductie
16.10 diverse concrete vragen laten we de revue passeren, zoals:
Hoe neem je bewoners van startbuurten mee? Wanneer en waarbij betrek je de bewoners? Hoe creëer je eigenaarschap bij bewoners? Hoe zorg je voor een breed gedragen plan?
We wissen met elkaar ervaringen uit en illustreren situaties aan de hand van praktijkvoorbeelden
17.00 digitale uitloop: nababbelen voor wie tijd heeft
 

Na afloop van de sessie weet u hoe u participatie op gang kunt brengen en houden, kent u voorbeelden van succesvolle buurtinitiatieven en heeft u ideeën opgedaan om dit toe te passen in uw eigen gemeente.

 

bewoners doen graag mee

De meeste mensen willen zich inzetten voor in hun buurt. Alleen zijn, in de drukte van alledag, praktische handvatten en ondersteuning wenselijk. En juist in deze tijd leeft er grote behoefte onder burgers om bij te dragen aan het verbeteren van de maatschappij en is de saamhorigheid groot. Mensen hebben alleen vaak net dat ene zetje nodig om tot actie over te gaan én te actief te blijven.
 
 

zo krijg je het voor elkaar

Na zeven jaar praktische ervaring in burgerparticipatie in meer dan 500 buurten in zo’n 150 gemeenten in Nederland, zowel in proeftuinen als niet-proeftuinen, heeft Stichting Buurkracht een heldere visie ontwikkeld hoe mensen te vinden, enthousiasmeren en activeren. Stichting Buurkracht is een maatschappelijke organisatie die buren in heel Nederland helpt om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.