kleinschalig en interactief:

Kennissessies

 

Regelmatig organiseren we online Kennissessies. Deze zijn altijd kleinschalig, interactief van aard en richten zich op een actueel thema waarbij bewonersparticipatie essentieel is. Zo geven we binnenkort, speciaal voor gemeenten, kennissessies over Vergroenen met bewoners en de Transitievisies warmte.

 

 

Doordat we en petit comité (online) samenkomen kunnen we meteen met elkaar de diepte in, is er voldoende gelegenheid om ervaringen te delen en is er ruimte om in te gaan op de eigen dagelijkse praktijk en specifieke vragen. Hieronder een overzicht van de sessies die binnenkort plaatsvinden. Van harte welkom!

 
 

kennissessie:

Hoe leiden de RES en Transitievisies Warmte tot structurele inzet van bewoners zélf?

RES en Transitievisie Warmte zijn (bijna) een feit, en wat dan? Hoe dicht je het gat van plannen en ideeën op papier naar de praktijk? Hoe zorg je voor een situatie waarbij er samen met bewoners wordt opgetrokken? En dat bewoners mede-eigenaar worden van vervolgplannen? Zodat ze samen besluiten over te gaan tot actie en met elkaar bepalen wat in hun buurt werkt. Met als inzet: niet alleen een succesvolle wijkaanpak, maar ook een geslaagde uitvoering van de lokale energiestrategie en Transitievisies.

Speciaal voor gemeenten organiseert Stichting Buurkracht in januari en februari zeven keer deze Kennissessie: 25 en 27 januari, 1, 3, 10, 15 en 17, 24 februari en 1 maart 2022. Meer informatie en aanmelden

 
 

kennissessie:

Buurten vergroenen, hittestress en wateroverlast verminderen

Hoe zet je als gemeente inwoners aan tot het vergroenen van hun leefomgeving? Tijdens onze Groensessie krijgt u de ruimte om uw uitdagende vraag in te brengen en mee te discussiëren over ‘samen vergroenen’. Stichting Buurkracht deelt tips en informatie waarmee u bewoners in beweging kunt brengen. Deze Groensessie geven we op 22 februari, 3 maart en 8 maart 2022. Meer informatie en aanmelden