Tegelwippen in Rotterdam

Tegelwippen in Rotterdam

De Rotterdamse wijk Kruidenbuurt wil meer groen. En daarom trapte het buurkrachtteam tijdens Burendag de vergroeningsplannen af met een tegelwipactie.

Lees meer
RES 2.0? Check! Transitievisies warmte? (bijna) Check! Maar wat nu?

RES 2.0? Check! Transitievisies warmte? (bijna) Check! Maar wat nu?

De Regionale Energiestrategieën en Transitievisies warmte staan grotendeels op papier. Een aantal contouren is hierin geschetst, maar vaak nog niet wáár de windmolens of wannéér bewoners van het aardgas af gaan. Dus wat nu? En vooral hóe? Aan het woord is Roel Woudstra, directeur van Stichting Buurkracht.

Lees meer
Bakkie doen?

Bakkie doen?

Bij Stichting Buurkracht is het élke dag Burendag! Dagelijks werken wij met buurtbewoners aan hun ideeën om de buurt mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken.

Lees meer