Scepsis bij bewoners over participatie: wat nu?

Scepsis bij bewoners over participatie: wat nu?

‘Ze doen niets met onze inbreng.’ ‘Naar ons wordt toch niet geluisterd.’ Ook gemeenten die zich serieus inzetten om bewoners bij hun plannen en besluiten te betrekken, lopen tegen dit soort reacties van bewoners aan. Hoe doorbreek je het hardnekkige plaatje dat participatie een wassen neus is?

Lees meer
Tegelwippen in Rotterdam

Tegelwippen in Rotterdam

De Rotterdamse wijk Kruidenbuurt wil meer groen. En daarom trapte het buurkrachtteam tijdens Burendag de vergroeningsplannen af met een tegelwipactie.

Lees meer
RES 2.0? Check! Transitievisies warmte? (bijna) Check! Maar wat nu?

RES 2.0? Check! Transitievisies warmte? (bijna) Check! Maar wat nu?

De Regionale Energiestrategieën en Transitievisies warmte staan grotendeels op papier. Een aantal contouren is hierin geschetst, maar vaak nog niet wáár de windmolens of wannéér bewoners van het aardgas af gaan. Dus wat nu? En vooral hóe? Aan het woord is Roel Woudstra, directeur van Stichting Buurkracht.

Lees meer