Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De mooiste resultaten ontstaan met elkaar.

Buurkracht is overal

Ruim 500 buurten in heel Nederland hebben al hun buurkracht getoond; iedere dag weer besluiten mensen hun buurkracht in te zetten.

Organisaties voor wie actieve en betrokken burgers essentieel zijn, zoals gemeenten en provincies, zoeken steeds vaker de samenwerking met Buurkracht.

 

Uitgebreide kennis en expertise

Buurkracht is al meer dan vijf jaar actief.

Waar het bij de start van Buurkracht draaide om energiebesparing, draait het anno nu om verbinding tussen buren in de buurten. Ingegeven door enerzijds de groeiende expertise in het organiseren en activeren van buurten volgens de onderbouwde aanpak. Anderzijds door ontwikkelingen in de maatschappij en de steeds grotere nadruk die komt te liggen op burgerparticipatie.

 

Breed netwerk

Buurkracht heeft een uitgebreid netwerk van burgers, energiecoöperaties en kennispartners.

Met HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen en LSA bewoners vormt Buurkracht de Participatiecoalitie. Samen bieden we gemeente en regio een ondersteuningsprogramma voor het betrekken van bewoners en initiatieven.

Buurkracht zet regelmatig met universiteiten en hogescholen onderzoeken op of fungeert als onderzoeksonderwerp.

 

Onafhankelijk en maatschappelijk

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief ontstaan vanuit Enexis Groep.

Sinds december 2019 is Buurkracht een zelfstandige stichting.