Als regio of gemeente aan de slag met de Regionale Energiestrategie of Aardgasvrije Wijken? De Participatiecoalitie helpt bij het betrekken van bewoners.

Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Hoe pak je dat aan? Voor advies en ondersteuning kunnen gemeenten en regio’s terecht bij de Participatiecoalitie.

 

Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie

Van 2019-2021 bieden we in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma. Wat bieden we jou?

  • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten;
  • praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
  • advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
  • en begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.

RES

In iedere regio is een contactpersoon beschikbaar voor ondersteuning en advies. Ook brengt hij of zij natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs, lokale energieinitiatieven en energiecoöperaties bij elkaar.

Aardgasvrije Wijken

Onze wijkondersteuners begeleiden in 100-150 wijken bewonersinitiatieven bij het maken van afspraken met de gemeente over het aardgasvrij maken van hun wijk

Landelijke samenwerking

We werken nauw samen met:

  • Nationaal Programma RES (www.regionale –energiestrategie.nl)
  • Programma Aardgasvrije Wijken (www.aardgasvrijewijken.nl)
  • Kennis en Leerprogramma van de VNG

Landelijk stemmen we regelmatig met elkaar af. Zo zorgen we ervoor dat je met vragen altijd bij de juiste persoon of organisatie terecht komt.

We zetten ons samen in voor een sterke lokale samenwerking. We delen onderling kennis en voorbeelden en dragen bij aan de ontwikkeling van landelijke handreikingen.

Over de Participatiecoalitie

We zijn vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners.

Met onze kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in jouw gemeente of regio slagen veel groter.

Contact en informatie

Meer informatie over het ondersteuningsprogramma? Neem contact met ons op. Ook voor vragen over draagvlak en participatie kun je bij ons terecht.

E: info@departicipatiecoalitie.nl W: www.departicipatiecoalitie.nl

Aanmelden nieuwsbrief