De 10 weken aanpak, Energyparty en Aardgasvrijaanpak zijn er speciaal voor organisaties die buurtbewoners willen activeren.

Energyparty

Energyparty’s vinden in een informele, veilige setting plaats: de initiatiefnemer fungeert als host en nodigt z’n 6 tot 8 bekenden thuis uit. Onder leiding van een gespreksleider gaat het gezelschap met elkaar in gesprek over duurzaamheid en welke energiebesparende maatregelen passend zijn. Elke party sluit af met concrete actiepunten.

 

10 weken aanpak

De landelijke overheid, provincies en gemeenten hebben een belangrijke taak bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar ook kunnen burgers tot actie overgaan en een relevante bijdrage leveren. Door de handen ineen te slaan en samen over te gaan tot het verduurzamen van een buurt. En dat alles binnen een afzienbare periode van tien weken. Gemeenten kunnen dergelijke initiatieven ondersteunen en uitrollen binnen de gehele gemeente.

 

Aardgasvrijaanpak

De aardgasvrijaanpak is gebaseerd op Buurkrachts succesvolle methode van het identificeren en organiseren van initiatiefnemers in de buurt. De aanpak, bestaande uit vijf fases, ondersteunt gemeenten bij het sneller aardgasvrij te zijn en verloopt in nauwe samenspraak met burgers.