Een omvangrijk zonnedak. Direct omwonenden die samen genieten van de groene energieopbrengst. En een dak dat ook meteen asbestvrij is. Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, het kán en het bestaat! ECoop, sinds 2020 onderdeel van stichting Buurkracht, slaat met de aanpak SamenZONderasbest niet twee maar nog veel meer vliegen in een klap. Simon Visbeek, een van initiatiefnemers, vertelt.

Om met die vliegen te beginnen. Wat zijn de voordelen van SamenZONderAsbest?
“Met SamenZONderAsbest werken dakeigenaren en bewoners uit de nabije omgeving samen om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Een energiecoöperatie van burgers huurt een dak met opwekinstallatie en zonnepanelen voor 15 jaar. Na deze periode worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaars. Op deze manier is een (asbest)dak niet langer een kostenpost maar juist een investering. Een investering die zich in 15 jaar terugverdient. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd. Hierdoor is het gezamenlijke effect groter dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk. Daar komt verder bij dat een gesaneerd daken in veel gevallen leidt tot een lagere verzekeringspremie en een hoger waarde van het onderpand. Hierdoor kun je makkelijker een financiering van de bank krijgen. Daarnaast profiteren omwonenden profiteren ook van een SamenZONderAsbest-project. Behalve dat een asbestvrije omgeving veiliger is, kunnen zij gebruik maken van de opgewekte energie. Zo haal je niet alleen je aardappelen bij de boer, maar weet je ook precies waar je energie vandaan komt!”

Zijn er al successen geboekt? Hoe ziet het er in de praktijk uit?
“In de noordelijke provincies, waar niet geheel toevallig de roots van ECoop liggen, is SamenZONderAsbest geen onbekende. In Friesland zijn al 18 daken getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. Dit succes heeft geresulteerd in een vervolg: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft afgelopen najaar opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen nóg twintig asbestdaken worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie geproduceerd wordt. Ook in de provincie Groningen verloopt SamenZONderAsbest voorspoedig; binnenkort wordt in Garnwerd het eerste dak opgeleverd. Ook hier moedigt de Provincie dakeigenaren aan deel te nemen. Zo nemen de Provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen de kosten voor de dakcheck op zich. Het gaat om een proef, waarbij ruimte is om 120 asbestdaken in te ruilen voor zonnedaken. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 1 juli 2021 aanmelden.”

En hoe zit het met de rest van het land? Ook in andere provincies zijn er vast nog asbestdaken?
“Asbestdaken zijn helaas in heel het land nog te vinden. Dit betekent dat er ook in de andere provincies werk aan de winkel is. SamenZONderAsbest is niet provincie gebonden, het zou dus zomaar kunnen dat we binnenkort ook aan de slag gaan in het zuiden. Daar waar we met SamenZONderAsbest ons richten op daken met een minimale omvang van 350 m2, moeten we niet vergeten dat er ook nog steeds op heel wat huizen en schuurtjes asbest ligt. Stichting Buurkracht is bezig met een proef waarbij buurtbewoners collectief het asbest verwijderen om er vervolgens sedum en/of zonnepanelen op leggen.”

Meer weten over SamenZONderAsbest? Neem contact op met Simon Visbeek via simon@buurkracht.nl en zie samenzonderasbest.nl

Over ECoop
ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350m2 wordt verwijderd, er zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. ECoop maakt deel uit van de landelijke Stichting Buurkracht.

Delen: