SamenZonderAsbest

met ondersteuning van de Provincies Groningen en Friesland

Een omvangrijk zonnedak. Direct omwonenden die profiteren van de groene energieopbrengst. En een dak dat ook meteen asbestvrij is. Stichting Buurkracht slaat met de aanpak SamenZONderAsbest meerdere vliegen in een klap.

samen de asbestsanering én energietransitie versnellen

ECoop, sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht, heeft een aanpak ontwikkeld waarin locatie-eigenaren en omwonenden samenwerken om de energietransitie én de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is de combinatie van verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen. zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

van kostenpost naar inkomstenbron

 • door te saneren kost het dak niet langer geld, maar levert het nieuwe zonnedak juist geld op vanwege de huurinkomsten
 • een gesaneerd dak is gemakkelijker te verzekeren en de premie is lager
 • de energiecoöperatie investeert in zonnepanelen en ontzorgt de locatie-eigenaar
 • de locatie-eigenaar kan mee profiteren van de opgewekte stroom
 • meedoen is financieel extra aantrekkelijke met steun in de vorm van subsidie, SCE bijvoorbeeld, of een voucher vanuit het Provinciale stimuleringsprogramma

voordelen voor de locatie-eigenaar

 • van kostenpost naar een dak dat winst oplevert
 • een uitgebreide en kosteloze dakcheck
 • een lang of meerjarige huuropbrengst die bijdraagt aan de kosten van sanering en het nieuwe dak
 • na 15 jaar eigenaar van de gehele zonnepaneleninstallatie
 • het dak wordt asbestvrij
 • verzekerbaarheid van het pand neemt toe
 • advies en ontzorging in het traject
 • directe waardestijging van het onderpand en (daardoor) betere verkoopbaarheid
 • een lokale energiecoöperatie plaatst een zonnepaneleninstallatie
 • geen last van onderhoud en beheer van de zonnepaneleninstallatie, dit regelt de lokale energiecoöperatie
 • nauwer contact met de omwonenden, energie verbindt mensen!

voordelen voor de energie-coöperatie

 • een beschikbaar dak voor lokale invulling (met behulp van de SCE-regeling)
 • een nieuw dak, dus een lagere kans op onderhoud gedurende de looptijd van het project
 • hoe minder asbest hoe veiliger en gezonder de omgeving
 • zonne-energie voor mensen met een ongeschikt dak
 • zonne-energie voor mensen met een huurwoning
 • zonne-energie voor mensen die wonen in een woning met beschermd dorpsgezicht
 • lagere installatiekosten door grotere omvang van het zonnedak
 • blijvend profiteren van de opbrengsten bij verhuizing binnen het postcodegebied
 • een collectief zonnedak heeft een uniforme uitstraling en is daardoor esthetisch mooier
 • bijdrage in de kosten van professionele ondersteuning bij de realisatie van het project

geslaagde pilotprojecten

De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog. En eind 2020 heeft de Friese pilot een vervolg gekregen: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd.

meer weten?

Over onze aanpak? Over de geschiktheid van uw dak? Of anderszins? Neem vooral contact op.