Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) heeft in 2021 de Postcoderoosregeling vervangen. Met als voordeel: de groep potentiële deelnemers is flink toegenomen.

voordelen voor locatie-eigenaar, coöperatie en deelnemer

Ook met de SCE-regeling ontvangt de locatie-eigenaar huur en ontstaan er voor de coöperatie middelen om te investeren in andere lokale initiatieven. Voor elke individuele deelnemer is meedoen aan een collectief zonnedak eenvoudiger en vrijer geworden. Voorheen ontving elke deelnemer een energiebelastingkorting via de energieleverancier, bedoeld als korting op de energierekening. Met de SCE verloopt de financiële vergoeding, die voortaan vrij te besteden is door de deelnemers, via de coöperatie.

Het realiseren van een collectief zonnedak heeft hiermee iets weg van crowdfunding. Door te investeren in een stukje zonnedak draagt elke deelnemer eraan bij dat er daadwerkelijk een zonnedak komt. Als compensatie ontvangt elke deelnemer een rentepercentage over de inleg. Dat bedrag kan worden gezien als groene korting op de energierekening, maar kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Doordat deelnemers vrij zijn waaraan ze hun vergoeding besteden en deelname is losgekoppeld van het eigen thuisverbruik, is de groep potentiële deelnemers flink toegenomen. Zo kunnen nu ook mensen meedoen die al zonnepanelen op het eigen dak hebben liggen. Wie er ook mee-investeert: de lokale omgeving profiteert sowieso.

Een collectief zonnedak met de SCE: samen investeren in een duurzame omgeving

Samen
Doordat deelnemers met elkaar binnen een postcoderoosgebied een coöperatie vormen, ben je samen met je ‘buren’ duurzaam bezig. Met elkaar maak je je leefomgeving en de wereld een stukje mooier en duurzamer.

Investeren
Deelnemers investeren en ontvangen hierover een rendement. De investering is lokaal, controleerbaar, eerlijk en duurzaam. De opbrengst is vrij besteedbaar. Investeren in deze context betekent ook: investeren in jezelf, in de buurt en in je buren. Met als resultaat: een (nog) aantrekkelijkere leefomgeving.

Duurzaam
Elke deelnemer draagt bij aan een betere toekomst door te investeren in groen opgewekte energie die het elektriciteitsnet op gaat. Alle beetjes helpen. Én elke bijdrage komt ook terug in duurzame, lokale projecten.

Lokaal
Een deel van de opbrengst van de coöperatie vloeit terug naar de gemeenschap door duurzame en lokale initiatieven te financieren. Denk aan deelauto’s, eenmalige of terugkomende evenementen waar de coöperatie een bijdrage aan levert en vergroeningsprojecten om de biodiversiteit een impuls te geven.