Energiecoöperatie STUW (Stroom-uit-Westerwolde) en Stichting Buurkracht hebben voor maar liefst vier collectieve zonnedakprojecten een aanvraag ingediend voor de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling vervangt sinds 1 april de Postcoderegeling. Door deze regeling kunnen inwoners van Westerwolde meeprofiteren van de opbrengsten. De coöperatie geeft hiermee invulling aan haar ambitie om Westerwolde aardgasvrij te maken. De daken die verduurzaamd gaan worden én waar tevens het asbest van wordt verwijderd, liggen in Ter Apel en Onstwedde. Wat STUW betreft zijn deze vier daken pas het begin: de coöperatie streeft naar een collectief zonnedak in élke kern. 
Elke kern zijn eigen collectieve zonnedak
STUW heeft ambities en wil nog veel meer daken aanpakken. “We zien met deze collectieve zonnedakprojecten alleen maar voordelen. Dakeigenaren leveren een forse bijdrage aan de energietransitie. Bewoners uit de gemeente kunnen tegen gunstige rendementen meeinvesteren in groene energieprojecten. En tenslotte kunnen we met de middelen ook andere lokale, duurzame projecten realiseren. Als coöperatie streven we dan ook naar een zonnedak in élke kern van onze gemeente,” aldus Willem Hoftijzer van STUW.
Gezocht: daken met potentie
Eigenaren van daken met een omvang van minimaal 350 m2, al dan niet met asbest, en die een zonnedak overwegen, kunnen zich melden via info@ecoop.nl en stichtingbuurkracht.nl/zonnedak.
Delen: