Hoe bereiden we ons voor op een woning zonder aardgas? Wat hebben we daarvoor nodig? Bewoners van ’t Ven in Eindhoven volgen de Wijkaanpak Energie van Buurkracht en smeden hun eigen buurtplan. Dat geeft huiseigenaren handvatten om straks klaar te zijn voor de switch naar een alternatieve warmtebron, ongeacht welke dat is.

“We zien dat deze trajecten behalve dat ze mensen in beweging brengen, ook bijdragen aan de sociale cohesie. Én we weten dankzij deze pionierstrajecten nu veel beter hoe we verder willen. Zowel met deze wijken als met de wijken die nog van start gaan.” Roozbeh Nikdel, gemeente Eindhoven

Het begon in 2018, toen de gemeente Eindhoven ’t Ven samen met de Sintenbuurt en de Generalenbuurt aanwees als pionierswijken om versneld van het aardgas af te gaan. Voor ’t Ven was zelfs al een potentiële alternatieve warmtebron in beeld. Dat wil zeggen: de gemeente onderzocht de mogelijkheden om de wijk aan te sluiten op een bestaand warmtenet. Geert van Bergen, inwoner van de wijk: “We kregen allemaal een uitnodiging in de brievenbus voor een bijeenkomst over het pioniersproject. De opkomst was hoog; ik was niet de enige die benieuwd was wat dit voor ons ging betekenen.”

Belang van participatie
Geert was een van de zeven buren die zich meldden voor het ‘meedenkteam’ waarvoor de gemeente gegadigden zocht. Roozbeh Nikdel, projectleider bij gemeente Eindhoven: “Wij vinden het belangrijk dat bewoners meedenken en zelf met plannen komen. Alleen zo creëer je draagvlak. We hebben Buurkracht gevraagd om daarbij te helpen door ’t Ven en de andere pionierswijken te organiseren, bewoners te activeren en samen met bewoners gestructureerd naar een buurtplan toe te werken. Overal was daarvoor animo genoeg; geweldig dat zo veel bewoners zich vrijwillig hebben opgeworpen om daarvoor de kar te trekken in hun eigen buurt.”

Voortvarend van start
Het meedenkteam van ’t Ven ging voortvarend van start. Daarbij hielden de leden de wijk op de hoogte van de voortgang, onder andere met updatekaarten, online verslagen en op gezette tijden nieuwe buurtbijeenkomsten. Geert: “De plannen liggen grotendeels klaar. Maar omdat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor het warmtenet op zich laten wachten, missen we nog belangrijke gegevens voor de afronding. Want welke stappen voor de hand liggen en in welke volgorde, hangt er ook van af of je huis wel of niet op een warmtenet wordt aangesloten.”

Niet stilgezeten
In afwachting van de resultaten, die een dezer dagen worden verwacht, heeft het meedenkteam niet stilgezeten. “Dat zou zonde zijn geweest van al het werk dat we al gedaan hadden. We hebben ons dan ook ingezet om de aandacht vast te houden. Onder meer door aansluiting te zoeken bij een ander initiatief in ’t Ven voor een buurt-energieloket. Samen maken we bewoners ervan bewust dat ze nu al maatregelen kunnen nemen die altijd goed zijn, zoals dak- en spouwmuurisolatie. Daarvoor maakt het niet uit wat het eindplaatje is, een warmtenet of iets anders. Je hebt er altijd plezier van.” Deze samenwerking leidde onder meer tot verschillende workshops voor de buurt, waarvan de laatste helaas niet door kon gaan vanwege corona.

Nieuwe fase
Nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden en het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente op z’n eind loopt, gaat ’t Ven weer een nieuwe fase in. Roxanne, de buurtbegeleider van Buurkracht: “Het ziet ernaar uit dat het warmtenet er komt, maar dat daarop in eerste instantie woningen van de woningbouwvereniging worden aangesloten. Dat betekent dat de focus nu ligt op het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om je woning klaar te maken voor aardgasvrij. Om daarvoor een stappenplan te bepalen, gaan we vier tot zes representatieve woningen helemaal doorlichten op de mogelijkheden. Binnenkort gaan we op zoek naar huiseigenaren in ’t Ven die hun woning daarvoor beschikbaar willen stellen. De scans van deze woningen helpen om het stappenplan heel concreet in te vullen voor de meeste bewoners van ’t Ven.”

Blij met wat ontstaat
Een volgende stap is om voor de buurt gezamenlijke acties op te zetten, bijvoorbeeld om collectief isolatiemaatregelen te nemen, of zonnepanelen aan te schaffen. Al naargelang waar in ’t Ven behoefte aan is. Geert: “Het is een proces van vallen en opstaan, maar ik ben blij met wat ik zie ontstaan in ons team en in de buurt. Daarbij helpt de ondersteuning van Buurkracht zeker. De communicatie met de buurt is bijvoorbeeld heel professioneel geregeld.” Ook Roozbeh is opgetogen: “We zien dat deze trajecten behalve dat ze mensen in beweging brengen, ook bijdragen aan de sociale cohesie. Daar zijn wij als gemeente heel gelukkig mee. Én we weten dankzij deze pionierstrajecten nu veel beter hoe we verder willen. Zowel met deze wijken als met de wijken die nog van start gaan.”

Meer weten?
Wijkaanpak Energie

Leestips
In heel Nederland bereiden buurten zich met de Wijkaanpak Energie voor op aardgasvrij. Van Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch tot Deventer en Heerhugowaard. Benieuwd? Lees deze artikelen over de ervaringen van gemeenten en bewoners.
Eindhovense Sintenbuurt pakt door met buurtplan
Eindhovense Generalenbuurt op weg naar aardgasvrij-voorbereid
Eindhoven kijkt terug op buurtaanpak aardgasvrij: missie geslaagd
Bossche buren over hun aardgasvrijplan
Aardgasvrij bewonersinitiatief in De Buitenpepers, zo ging het in z’n werk
Zo bereidt Hintham zich voor op aardgasvrij (filmpje)

Delen: