De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken in de eigen buurt.

Met elkaar naar resultaat

Burgers maken de maatschappij. Betrokken burgers zorgen voor draagkracht en leveren waardevolle input. Maar dan moet je ze wel weten te vinden. En te verbinden, te activeren en te enthousiasmeren. Dat is wat Buurkracht al ruim vijf jaar doet. De succesvolle en bewezen Buurkrachtaanpak zorgt ervoor dat buurtbewoners met elkaar aan de slag gaan en resultaat boeken. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning zijn de basis van elke benadering:

 

Aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau

Om als gemeente of provincie bewoners net dat extra zetje te geven, bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij de uitvoering van een buurtinitiatief, of om landelijke thema’s succesvol te implementeren op lokaal niveau heeft Buurkracht verschillende aanpakken ontwikkeld. Eveneens gebaseerd op de drie pijlers: ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning. Lees meer over onze aanpakken.

 

Omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie

De aanpakken van Buurkracht sluiten aan op tal van actuele ontwikkelingen in onze maatschappij waarbij bewoners en gemeenten idealiter gezamenlijk optrekken: omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie.