meer zonne-energie, meer deelnemers

Een collectief zonnedak: plek voor zon en bewoners

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse roots en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

Lokale opwek, lokaal verbruik

De energietransitie is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen samen, verenigd in inmiddels bijna 1.000 energie coöperaties, om door middel van energiebesparingsprogramma’s of opwekprojecten de energietransitie en de samenleving vooruit te helpen.

Wat het betekent voor een energiecoöperatie

Een eigenaar die zijn dak wil transformeren tot zonnedak, stelt het beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het – dankzij de nieuwe SCE-subsidieregeling, sinds 1 april 2021 de vervanger van de Postcderoosregeling – voor mensen uit de omgeving zo eenvoudig om om te genieten van groene energie.
 
Met de SCE-subsidieregeling stimuleert de overheid deze (coöperatieve) ontwikkeling. Dit omdat groen en duurzaam beter is, maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo levert het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie op voor de samenleving!

Voordelen van een collectief zonnedak voor energiecoöperaties

 • een beschikbaar dak voor een SCE-project
 • in geval van asbestsanering: een nieuw dak, dus een lagere kans op onderhoud gedurende de looptijd van het project
 • lagere installatiekosten door grotere omvang van het zonnedak
 • een collectief zonnedak heeft een uniforme uitstraling en is daardoor esthetisch mooier
 • bijdrage in de kosten van professionele ondersteuning bij de realisatie van het SCE-project
 • meer zonne-energie door en voor een energiecoöperatie
 • meer projectparticipatie door lokale bewoners
 • verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk
 • ontzorging: geen administratieve rompslomp, ondersteuning bij het vinden van deelnemers
 • in geval van aanwezig asbest op daken in Groningen en Friesland: de provincies Groningen en Friesland moedigen het asbestvrij maken van de grotere daken aan en bieden daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht.

Voordelen van een collectief zonnedak voor deelnemers

 • zonne-energie voor mensen met een ongeschikt dak
 • zonne-energie voor mensen met een huurwoning
 • zonne-energie voor mensen die wonen in een woning met beschermd dorpsgezicht
 • blijvend profiteren van zonne-energie bij verhuizing binnen het postcodegebied
 • als er gebruik wordt gemaakt van de SCE-regeling: deelnemers kunnen tegen gunstige rendementen meeinvesteren in groene energieprojecten

Daken met asbest

Ook daken met asbest kunnen zonnedaken worden. In Friesland en Groningen lopen met steun van de Provincies pilots die dit extra stimuleren. In deze pilotprojecten hebben we samen met provincies een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en overige burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk. De coöperatie waarmee de dakeigenaar samenwerkt maakt gebruik van de SCE-subsidieregeling, zodat de deelnemende burgers daarvan kunnen profiteren.

Nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Sinds 1 april 2021 is er de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De SCE-regeling vervangt de Postcoderoosregeling en maakt het voor deelnemers gunstiger en eenvoudiger om deel te nemen. Voor inmiddels 49 projecten in Friesland en Groningen hebben we al een aanvraag ingediend.

Meer weten?

Over onze aanpak? Over de nieuwe SCE-regeling? Of anderszins? Neem vooral contact op.

Regelmatig organiseren we vrijblijvende webinars over onderwerpen die zijn gerelateerd aan collectieve zonnedaken. Hier leest u daar meer over en kunt u zich ook meteen aanmelden.

Van Friese en Groningse oorsprong

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en inmiddels ook actief in andere provincies en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350m2 wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er 75 trajecten gerealiseerd.

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.