samen profiteren van zonne-energie

Een collectief zonnedak: meerwaarde voor u én uw omgeving

Omvangrijke daken hebben veel potentie. Zo zijn ze uitermate geschikt als collectief zonnedak waarbij óók de directe omgeving profiteert van de energieopbrengsten.

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

Een collectief zonnedak: een groene bron van inkomsten en energie voor locatie-eigenaar en buurt

Door zonnepanelen te plaatsen is een omvangrijk dak niet langer alleen een dak. Het is een dak met meerwaarde. De locatie-eigenaar draagt aanzienlijk bij aan de energietransitie. En door het dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt de locatie-eigenaar huur en profiteren direct omwonenden en desgewenst ook de locatie-eigenaar van de groene energieopbrengst. Eventueel aanwezig asbest kan meteen worden verwijderd.

De voordelen van een zonnedaktraject van Stichting Buurkracht

voordelen voor de locatie-eigenaar:

  • Voor de panelen die u niet zelf gebruikt ontvangt u dakhuur: 5 euro per zonnepaneel per jaar, bij een dak van 350 m2 komt dit neer op €1.000 per jaar
  • De kosten van de collectieve zonnepaneleninstallatie zijn voor rekening van de energiecoöperatie en haar leden
  • Na 15 jaar bent u eigenaar van de zonnepaneleninstallatie
  • Zit er asbest op uw dak? De saneringskosten verdient u grotendeels terug met de dakhuur. Lees ook over SamenZONderAsbest

voordelen voor de energiecoöperatie:

  • meer zonne-energie door en voor een energiecoöperatie
  • meer projectparticipatie door lokale bewoners
  • verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk
  • de coöperatie waarmee de locatie-eigenaar in project samenwerkt, maakt gebruik van de SCE-subsidieregeling (voorheen: Postcoderoosregeling), waar ook deelnemers van profiteren
  • ontzorging: geen administratieve rompslomp, ondersteuning bij het vinden van deelnemers
  • de provincies Groningen en Friesland moedigen het asbestvrij maken van de grotere daken aan en bieden daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht. Lees meer over SamenZONderAsbest.

Van idee tot realisatie: Buurkracht ontzorgt

Een collectief zonnedak is een mooie ambitie. Tegelijkertijd komt er wel wat bij kijken voordat er panelen op het dak schitteren. Wij begrijpen heel goed dat dat om kostbare tijd en bepaalde expertise vraagt. En daarom ontzorgen wij locatie-eigenaren en coöperaties zoveel mogelijk. Van idee tot realisatie: Buurkracht adviseert, begeleidt en ondersteunt, met raad en daad.

 
Organisatorisch
van projectondersteuning tot projectleiding
 
Juridisch
van inzicht in en gebruik van regelingen tot de opzet van juridische structuur van projecten en coöperaties
 
Financieel en fiscaal
van subsidieaanvraag, het maken van exploitatiebegrotingen en investeringsbegrotingen tot de financiering van projecten
 
Administratie en beheer
van het voeren van de administratie tot de volledige ondersteuning van de jaarlijkse bestuur cyclus
 
Technisch
van locatie-onderzoek, aansluiting en begeleiding offerte uitvraag tot het maken van een bestek
 
Communicatie
van algemene PR tot projectcommunicatie
 
Webinars, workshops en lezingen
voor inspiratie, voorlichting, kennisontwikkeling of beleidsvorming
 

Nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Sinds 1 april 2021 is er de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De SCE-regeling vervangt de Postcoderoosregeling en maakt het voor deelnemers gunstiger en eenvoudiger om deel te nemen. Voor inmiddels 49 projecten in Friesland en Groningen hebben we al een aanvraag ingediend. Lees meer over de SCE.

Webinars

Regelmatig organiseren we vrijblijvende webinars over onderwerpen die zijn gerelateerd aan collectieve zonnedaken. Hier leest u daar meer over en kunt u zich ook meteen aanmelden.

Meer weten?

Over onze aanpak? Over de SCE-regeling? Of anderszins? Neem vooral contact op.

Van Friese en Groningse oorsprong

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en inmiddels ook actief in andere provincies en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350m2 wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er 75 trajecten gerealiseerd.

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 600 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.