wijkaanpak Energie

 

samen naar een wijkplan aardgasvrij

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen ooit in ons land qua omvang, uitvoering en financiën. Eind 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben geformuleerd met daarin een concrete wijkplanning. De medewerking van de burger is essentieel in het laten slagen van deze transitie: het is tenslotte zijn of haar huis dat verbouwd moet worden. Weerstand van bewoners betekent vertraging of zelfs stilstand van de transitie. Hoe kunnen bewoners actief worden betrokken bij de energietransitie?

 

als wijk naar een breed gedragen plan

Vertrouwen van de burger is cruciaal. Buurkracht weet dit vertrouwen te creëren met een bewezen aanpak, gebaseerd op gedegen onderzoek en persoonlijk contact in de buurt. De Wijkaanpak Energie is gebaseerd op het identificeren en organiseren van voortrekkers en initiatiefnemers in een wijk. Het ondersteunt gemeenten bij het sneller aardgasvrij zijn en verloopt in nauwe samenspraak met burgers.

De wijkaanpak bestaat uit vijf fases met elk een eigen focus. Van het vaststellen van de wijk(en) waar de aanpak wordt uitgerold tot een andere kennismaking met de wijk en het aangaan van relaties met kartrekkers. Zo ontstaat er bewustzijn en begrip voor de energietransitie en werken wijkbewoners toe naar een breed gedragen wijkplan voor een aardgasvrije wijk.

 

wat de wijkaanpak Energie oplevert voor de gemeente

  • een door de buurt gedragen Wijkplan Aardgasvrij.
  • verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de gemeentebewoners over de energietransitie en extra bekendheid in de wijken waar bewoners actief zijn of waren.
  • een significante bijdrage aan de te formuleren transitievisie.
  • een of meerdere publicaties in de lokale pers.
  • introductie van de buurkracht-app met concrete buurtactiviteiten, waarmee ook andere buurtinitiatieven kunnen worden gestart.
  • grotere sociale cohesie op de plekken waar teams actief zijn of waren en waar de buurkracht-app is geïntroduceerd.
  • kans op omzet voor lokale aanbieders van besparingsmaatregelen.

 

 

 

wapenfeiten

In Den Bosch is het eerste wijkplan inmiddels een feit. Ook binnen gemeenten als Deventer, Eindhoven en Amsterdam is er al met Wijkaanpak Energie gestart.